Psi-Day

WAT IS PSILOCINE EN PSILOCYBINE?

Psilocine en psilocybine zijn tryptamines met psychedelische effecten. In de natuur komen ze altijd samen voor, hoewel psilocybine overheerst. Wanneer psilocybine wordt ingenomen, wordt het omgezet in psilocine, die vervolgens inwerkt op serotonine receptoren in de hersenen. Psilocine is structureel gelijk aan serotonine (5-HT) en heeft geen significant effect op de dopamine receptoren. Voor deze en andere redenen is psilocine niet een verslavende stof en niet-dodelijk. 

Wij gebruiken de stof psilocybine als medicijn om een helende en spirituele reis te maken. In deze reis kom je jezelf tegen op verschillende vlakken en ben je in je reis bezig om verschillende dingen in jezelf te accepteren en op te ruimen.

Een studie van 2011 Griffiths suggereert dat het nemen van psilocybine veranderingen veroorzaken in de persoonlijkheid van de gebruiker. Deze veranderingen werden beoordeeld met behulp van de herziene NEO Personality Inventory, wat de persoonlijkheden van mensen beschrijft op basis van vijf factoren: neuroticisme, extraversie, zorgvuldigheid, vriendelijkheid en openheid. In de studie vertoonde ongeveer de helft van de deelnemers - omschreven als gezond, "geestelijk actief" - een toename in de persoonlijkheidsdimensie "openheid", en dit positieve effect was zelfs een jaar na de laatste psilocybine sessie nog aanwezig.

Er zijn al vele studie's geweest en nog steeds bezig waaruit blijkt dat psilocybine op vele fronten meerdere aandoeningen bestrijd.

Wij gebruiken psilocybine als aanvulling op onze bestaande therapie. Psilocybine sessies worden niet vergoed door de verzekeraar.

Psilocybine kan heel veel goeds brengen en heel verhelderend werken mits er op een therapeutische wijze mee wordt omgegaan.

Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin dit plaats kan vinden. Mijn persoonlijke mening is dat de Psiday echt een spirituele ervaring is en het heel veel zingeving geeft aan je leven. Het werkt vernieuwend, verjongend, verzachtend en het geeft een echt contact met jezelf en de wereld om je heen...

Wil je meedoen? Ben je niet bij ons in therapie dan willen wij je eerst kennen en is het nodig om eerst een afspraak te maken. Dit kan in de praktijk maar ook via een Skype sessie als je ver weg woont.  

-Minimale leeftijd is 18 jaar

-Niet in combinatie met antidepressiva/MAO remmers

-Niet bij zwangerschap 


 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info